Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

(ostatnia aktualizacja: 14.10.2021r.)

 

Istotne jest dla nas, aby każdy Użytkownik naszego Serwisu miał możliwość zapoznania się z zasadami przetwarzania przekazywanych przez Użytkownika danych osobowych Użytkownika. W tym celu przygotowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności.

 1. Definicje

Dla potrzeb niniejszej Polityki Prywatności wprowadza się następujące definicje:

 • Administrator – administrator danych osobowych, o którym mowa w punkcie 2 niniejszej Polityki Prywatności;
 • Serwis – niniejsza strona internetowa udostępniana pod adresem internetowym www.itami.pl
 • Użytkownik – osoba przeglądająca Serwis lub korzystająca z jego funkcjonalności lub kontaktująca się z Administratorem lub Przedstawicielem Administratora za pomocą Serwisu lub za pomocą danych kontaktowych w ramach Serwisu zamieszczonych.
 1. Administrator danych osobowych i Przedstawiciel Administratora

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest:

STADA Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa, Zarejestrowana pod numerem NIP: 123-10-13-701, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000194533; Numer Regon 015667899.

 1. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iodstada@kondrat.pl .

 1. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne

Z zastrzeżeniem punktu 5 niniejszej Polityki Prywatności, przetwarzane są dane osobowe Użytkownika, które Użytkownik przekaże za pośrednictwem Serwisu (w tym w szczególności formularza kontaktowego) lub poczty elektronicznej lub w inny sposób.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej także jako „RODO”).

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu:

 • korzystania z Serwisu,
 • prowadzenia korespondencji, w tym udzielenia odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie,
 • przyjęcia zgłoszenia dotyczącego produktu,
 • wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną,
 • realizacji działań marketingowych, w tym także marketingu bezpośredniego,
 • realizacji analiz statystycznych, dopasowywania treści Serwisu/oferty/reklam do zainteresowań Użytkownika, monitorowania zainteresowania ofertą/komunikacją, grup odbiorców o różnych cechach.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • 6 ust. 1 lit b) RODO (wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy): w przypadku korzystania z Serwisu, przyjęcia zgłoszenia dotyczącego produktu, a w niektórych sytuacjach w przypadku prowadzenia korespondencji, w tym udzielenia odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie,
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze): w przypadku przyjęcia zgłoszenia dotyczącego produktu, a w niektórych sytuacjach w przypadku prowadzenia korespondencji, w tym udzielenia odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie,
 • 6 ust. 1 lit a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą): w przypadku wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną i realizacji działań marketingowych, w tym także marketingu bezpośredniego,
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora): w przypadku realizacji analiz statystycznych w przypadku realizacji analiz statystycznych, a w niektórych sytuacjach także w przypadku: (i) prowadzenia korespondencji, w tym udzielenia odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie, lub (ii) przyjęcia zgłoszenia dotyczącego produktu (prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dopasowanie i udoskonalanie treści i funkcjonalności Serwisu do potrzeb Użytkowników, zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu, ciągłe udoskonalanie i poprawianie jakości produktów oraz rozpatrywanie reklamacji i zgłoszeń dotyczących produktów).
 1. Pliki „cookies” i inne technologie monitorowania

Podczas przeglądania Seriwsu, niektóre informacje, w tym dane osobowe, mogą być gromadzone w sposób bierny przez użycie różnego rodzaju technik i narzędzi, np. adresy IP, pliki „cookies” (tzw. ciasteczka) oraz gromadzenie danych (tj. bez faktycznego aktywnego udzielania informacji przez Użytkowników). 

Szczegółowe informacje na temat plików „cookies” oraz innych technologii monitorowania stosowanych na naszej stronie zawarte są w punkcie 6,. Polityka Plików Cookies wyjaśnia sposób, w jaki można zablokować pliki „cookies” oraz technologię monitorowania.

 1. Polityka plików cookies
 1. a) Co do zasady, możesz odwiedzać naszą stronę internetową bez ujawniania swojej tożsamości. Podobnie jak w przypadku prawie wszystkich stron internetowych, serwer, na którym znajduje się nasza strona (zwany dalej „serwerem internetowym”), automatycznie zbiera Twoje informacje, w momencie, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane te są dla nas niezbędne i zapewniają stabilność i bezpieczeństwo strony internetowej.

Serwer internetowy automatycznie rozpoznaje pewne dane osobowe, takie jak adres IP, data i czas przebywania na naszej stronie, strony, które odwiedzasz na naszej stronie internetowej, strona, którą wcześniej przeglądałeś, przeglądarka, której używasz (np. Internet Explorer, Firefox, Safari), system operacyjny, którego używasz (np. Windows, Linux, MAC OS), jak również nazwa domeny i adres Twojego dostawcy Internetu (np. UPC Polska S.A., Orange Polska S.A., Vectra S.A. ). Nasza strona internetowa używa plików cookie (jak wyjaśniono poniżej) i zapisuje te informacje na serwerze internetowym (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 zd. 1 f RODO).

Regularnie analizujemy anonimowo te zapisy na serwerze w celach statystycznych (analizy Click Stream), aby móc określić, w jaki sposób nasze strony internetowe są wykorzystywane. Na podstawie tych danych możemy je odpowiednio optymalizować. Ponadto, w przypadku nadużycia, możemy wykorzystać te informacje we współpracy z Twoim dostawcą usług internetowych i/lub lokalnymi władzami w celu zidentyfikowania sprawcy.

 1. b) Oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej strony internetowej na Twoim komputerze zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym i powiązane z używaną przeglądarką oraz dostarczają stronie ustawiającej plik cookie (w tym przypadku nam) pewnych informacji. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Służą one stworzeniu oferty, która jest nie tylko przyjazna użytkownikowi, lecz również poprawie jej efektywności.
 2. aa) Niniejsza strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i funkcjonalność są wyjaśnione poniżej:

– Przejściowe pliki cookie (patrz bb)
– Trwałe pliki cookie (patrz cc).

 1. bb) Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Do nich zaliczają się w szczególności sesyjne pliki cookie. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, dzięki któremu różne zapytania przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Dzięki temu Twój komputer zostanie rozpoznany podczas kolejnej wizyty na naszej stronie. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.
 2. cc) Trwałe pliki cookie są usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.
 3. dd) Użytkownik może skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z własnymi życzeniami i przykładowo odmówić przyjęcia plików cookie innych firm lub wszystkich plików cookie. Pamiętaj jednak, że jeśli nie zgodzisz się na pliki cookie możesz nie być w stanie w pełni korzystać z naszej strony internetowej.
 4. ee) Wykorzystujemy pliki cookie w celu identyfikacji podczas kolejnych wizyt na stronie, w przypadku, gdy posiadasz konto użytkownika. W przeciwnym razie musiałbyś logować się ponownie przy każdej wizycie.
 5. c) Pliki cookie podmiotów trzecich na naszych stronach internetowych
  Zezwalamy osobom trzecim na umieszczanie plików cookie na Twoim komputerze za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługi analizy stron internetowych oferowanej przez Google LLC („Google”). W tym celu zawarliśmy odpowiednią umowę z dostawcą usług w zakresie przetwarzania danych dotyczących zamówień.

Google Analytics używa plików cookie, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Możesz uniemożliwić Google zbieranie Twoich danych, ustawiając swoją przeglądarkę tak, aby nie zapisywała plików cookie.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawnychart. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 576 z późn. zm.), jak również art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) i/lub f (uzasadniony interes) RODO.
Naszym interesem w rozumieniu RODO (uzasadniony interes) jest poprawa naszej oferty i naszej obecności w sieci. Ponieważ prywatność naszych użytkowników jest dla nas ważna, dane użytkowników są pseudonimizowane.
Jednakże poprzez aktywację anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, Twój adres IP zostanie uprzednio skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.

W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta informacje w celu oceny korzystania z danej strony internetowej przez użytkownika, jak również w celu sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Pseudonimizowany Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Możesz zrezygnować z zapisywania plików cookie wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej może okazać się niemożliwe. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie i przetwarzanie danych generowanych przez pliki cookie związanych z korzystaniem ze strony internetowej (włącznie z adresem IP użytkownika) poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki internetowej dostępnej pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Użytkownicy mogą dodatkowo uniemożliwić zbieranie danych przez Google Analytics poprzez kliknięcie na poniższy link.Plik cookie typu opt-out zostanie ustawiony tak, aby zapobiec przyszłemu gromadzeniu danych użytkownika podczas odwiedzania tej strony: Deaktywuj Google Analytics

Aby śledzić Twoją wizytę na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookie od The Trade Desk. Celem technologii śledzącej jest retargetowanie/ targetowanie użytkowników w ramach kampanii medialnej, w celu ich zidentyfikowania i ponownego skierowania do nich reklamy w późniejszym czasie. Tutaj możesz w każdej chwili odmówić śledzenia i wyłączyć reklamę opartą na zainteresowaniach: http://thetradedesk.com/general/privacy-policy#optout

 1. d) Zastosowanie wtyczek mediów społecznościowych.

(1)       Obecnie stosujemy następujące wtyczki mediów społecznościowych: Facebook, Twitter, XING, LinkedIn i Google+.

Wykorzystujemy przy tym tzw. rozwiązanie podwójnego kliknięcia. Oznacza to, że podczas wizyty na naszej stronie, początkowo żadne dane osobowe nie są przekazywane do dostawców wtyczek. Dostawcę wtyczki można rozpoznać po oznaczeniu nad pierwszą literą jego nazwy lub po jego logo. Dajemy Ci możliwość bezpośredniej komunikacji z dostawcą wtyczki poprzez udostępniony przycisk. Tylko wtedy, gdy klikniesz na oznaczone pole i w ten sposób je aktywujesz, dostawca wtyczki otrzymuje informację, że wywołałeś odpowiednią stronę naszej oferty online.  Ponadto przekazane zostaną dane, o których mowa w punkcie 3 niniejszej polityki prywatności. Poprzez aktywację wtyczki Twoje dane osobowe są przekazywane do odpowiedniego dostawcy wtyczki i tam zapisywane (w przypadku dostawców z USA w USA). Ponieważ dostawca wtyczki gromadzi dane w szczególności za pomocą plików cookies, zalecamy, aby przed kliknięciem na to pole usunąć wszystkie pliki cookie za pomocą ustawień bezpieczeństwa przeglądarki.

2)         Nie mamy wpływu na gromadzone dane i procedury przetwarzania danych, ani nie znamy pełnego zakresu gromadzenia danych, celów przetwarzania, okresów przechowywania. Nie posiadamy również informacji o usuwaniu zgromadzonych danych przez dostawcę wtyczki.

(3)       Dostawca wtyczki przechowuje zebrane o Tobie dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej zgodnie z własnym zapotrzebowaniem. Taka analiza jest przeprowadzana w szczególności (również w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu wyświetlania reklam dostosowanych do potrzeb oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej. Masz prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa musisz skontaktować się z odpowiednim dostawcą wtyczek. Dzięki wtyczkom oferujemy Ci możliwość interakcji z mediami społecznościowymi i innymi użytkownikami w celu ulepszenia naszej oferty i uczynienia jej bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Podstawą prawną do korzystania z wtyczek jest art. 6 ust. 1 zd.1 lit. f RODO.

(4)       Przekazywanie danych odbywa się niezależnie od tego, czy posiadasz konto u dostawcy wtyczek i jesteś tam zalogowany. Jeśli jesteś zalogowany u dostawcy wtyczki, gromadzone przez nas dane są bezpośrednio przypisywane do Twojego konta u dostawcy wtyczki. Przykładowo jeśli klikniesz na aktywowany przycisk i link do strony, dostawca wtyczki zapisuje te informacje na Twoim koncie użytkownika i udostępnia je publicznie Twoim kontaktom. Zalecamy regularne wylogowywanie się po korzystaniu z mediów społecznościowych, ale szczególnie przed aktywacją przycisku, ponieważ pomoże to uniknąć przypisania do Twojego profilu u dostawcy wtyczki.

(5)       Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu „Custom Audiences” firmy Facebook Inc. („Facebook”). Ta funkcja jest wykorzystywana do prezentowania reklam opartych na zainteresowaniach („Facebook Ads”) osobom odwiedzającym tę stronę internetową podczas wizyty w sieci społecznościowej Facebook.W tym celu na tej stronie internetowej został zastosowany tag remarketingowy Facebooka. Ten tag nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka, gdy odwiedzasz stronę internetową. W ten sposób do serwera Facebooka przekazywana jest informacja, że odwiedziłeś tę stronę internetową, a Facebook przyporządkowuje tę informację do Twojego osobistego konta użytkownika. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook, a także na temat praw użytkowników w tym zakresie oraz możliwości ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem www.facebook.com/about/privacy.Możesz również wyłączyć funkcję remarketingu „Custom Audiences” na stronie www.facebook.com/settings.W tym celu musisz posiadać konto użytkownika na stronie Facebook.
Kliknąć tutaj, aby wyłączyć tę opcję śledzenia na swoim koncie na Facebooku:www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
Kliknij tutaj, jeśli ogólnie chcesz wyłączyć funkcję śledzenie przez Facebook:www.aboutads.info/choices/

(6)       Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki można znaleźć w polityce prywatności tych dostawców, załączonych poniżej. Tam też otrzymasz dalsze informacje na temat swoich praw w tym zakresie oraz możliwości ustawienia ochrony swojej prywatności.

(7)        Adresy odpowiednich dostawców wtyczek i adresy URL z ich informacjami o ochronie danych:

 1. Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; dalsze informacje odnośnie gromadzenia danych osobowych znajdziesz pod adresem: http://www.facebook.com/help/186325668085084http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applicationsjak również na http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.
 2. Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900o, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy.
 1. Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.
 2. f) Dodawanie filmów z YouTube:

(1)       Do naszej oferty online włączyliśmy filmy wideo z YouTube, zapisywane na stronie www.youtube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

(2)       YouTube otrzymuje informację, że odwiedzając naszą stronę internetową, wszedłeś na jej odpowiednią podstronę. Ponadto przekazane zostaną dane, o których mowa w punkcie 3 niniejszej polityki prywatności. Odbywa się to niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, za pomocą którego jesteś zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Google, gromadzone dane są bezpośrednio przypisywane do Twojego konta. Jeśli nie chcesz być powiązany ze swoim profilem na YouTube, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje Twoje dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej zgodnie z własnymi potrzebami. Taka analiza jest przeprowadzana w szczególności (również w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczania reklam dostosowanych do potrzeb oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej. Masz prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa musisz skontaktować się z YouTube.

(3) Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności.Tam też otrzymasz dalsze informacje na temat swoich praw w tym zakresie oraz możliwości ustawienia ochrony swojej prywatności. https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

 1. g) Wykorzystanie map Google Maps:

(1) Nasza strona wykorzystuje ofertę Google Maps. Pozwala nam to na wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwia wygodne korzystanie z funkcji mapy.

(2) Google otrzymuje informację, że odwiedzając naszą stronę internetową, wszedłeś na odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przekazane zostaną dane, o których mowa w punkcie 3 niniejszej polityki prywatności. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pomocą którego jesteś zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Google, gromadzone dane są bezpośrednio przypisywane do Twojego konta. Jeśli nie chcesz być powiązany ze swoim profilem w Google, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje Twoje dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej zgodnie z własnymi potrzebami. Taka analiza jest przeprowadzana w szczególności (również w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczania reklam dostosowanych do potrzeb oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej. Masz prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa musisz skontaktować się z Google.

(3) Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki można znaleźć w polityce prywatności tego dostawcy.Tam też otrzymasz dalsze informacje na temat swoich praw w tym zakresie oraz możliwości ustawienia ochrony swojej prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

h)Newsletter
W regularnie wydawanym newsletterze STADA, w informacjach prasowych i ogłoszeniach ad hoc informujemy o nowościach w naszym przedsiębiorstwie. Newsletter będzie wysyłany do Ciebie tylko wtedy, gdy aktywnie zarejestrujesz się na tę usługę. Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, podane tam dane osobowe będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane w celu wysyłania newslettera.
STADA zapewnia pełną poufność przy obchodzeniu się z Twoimi danymi. Jeśli chcesz, możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, korzystając z różnych możliwości: kontaktując się z nami bezpośrednio lub korzystając z linku „Anuluj subskrypcję newslettera”, który znajduje się w każdym newsletterze. To samo dotyczy wysyłania biuletynów informacyjnych spółek STADA na temat produktów i/lub usług, do których możesz się zarejestrować na stronach internetowych poszczególnych produktów.

 1. i) Kontakt
  Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez Ciebie dane (Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz ewentualnie numer telefonu) zostaną przez nas zapisane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Usuwamy powstałe w tym kontekście dane, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe okresy przechowywania.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym ani umownym. Oznacza to, że nie jesteś zobowiązany do przekazywania nam swoich danych osobowych. Jeśli zdecydujesz się nie przekazywać nam swoich danych osobowych, nie będziesz mógł w pełni korzystać z niektórych usług oferowanych na naszej stronie internetowej.

 1. j) STADA pobiera od Ciebie dane (poza statystykami internetowymi) tylko wtedy, gdy sam podasz je STADA w celu skorzystania z usługi oferowanej przez STADA (np. zamówienie broszur informacyjnych). Dane te będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówionej przez Państwa usługi (np. przesłanie żądanych materiałów informacyjnych).

Ponadto dane te będą przetwarzane lub wykorzystywane do innych celów (np. do przesyłania dalszych informacji o produktach lub usługach albo materiałów serwisowych firmy STADA) tylko wtedy, gdy wcześniej wyrazisz na to zgodę.

Większość stron internetowych i funkcji udostępnianych przez STADĘ nie wymaga osobistej rejestracji odwiedzających. Niektóre obszary tej strony wymagają jednak rejestracji ze względów prawnych (np. serwis STADA dla pracowników służby zdrowia). Aby uzyskać dostęp do tych obszarów, odwiedzający musi wypełnić formularz na odpowiedniej stronie internetowej, przy czym niektóre pola muszą być wypełnione (pola obowiązkowe), inne mogą być wypełnione dobrowolnie. W szczególnych przypadkach odwiedzający wybiera nazwę użytkownika i hasło. Jeśli pola obowiązkowe pozostaną puste, dostęp do wybranej strony internetowej zostanie zablokowany, a STADA nie będzie mogła zrealizować wniosku.

Rejestracja dla zamkniętych grup użytkowników (Login pracownicy medyczni)
Możemy udostępnić Ci pewne informacje o lekach wydawanych tylko na receptę tylko wtedy, gdy jesteś członkiem społeczności medycznej. W takim przypadku jesteśmy zobowiązani do zażądania Twoich danych osobowych oraz dowodu przynależności zawodowej. Te dane osobowe są zarządzane w bazie danych i są traktowane jako ściśle poufne.

Gromadzone są następujące dane osobowe:

 • Specjalizacja
 • Płeć
 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres
 • Numer telefonu

STADA może również udostępnić dane osobowe zebrane za pośrednictwem tej strony internetowej innym spółkom STADA i związanym umową partnerom handlowym, jak również innym osobom trzecim. Odbywa się to jednak wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo.

7.         Okres przechowywania danych

8. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Administratora lub Przedstawiciela Administratora, a także podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora lub Przedstawiciela Administratora, w tym usługi www.lekkie-nogi.pl

 

 1. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

 Administrator może podejmować decyzje, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, tj. profilowaniu, co ma na celu zbadanie preferencji Użytkownika i dopasowanie oferowanej treści do jego preferencji. Informacje o stosowanych plikach „cookies”, które w szczególności mogą być wykorzystywane do profilowania, zostały opisane w pkt 5 powyżej.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas świadczenia usług, a dalej jedynie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane przez przepisy prawa, np. w celach statystycznych, rozliczeniowych lub dochodzenia roszczeń. Wówczas dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych celów.

Dane osobowe przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowej będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie (zgodę można wycofać w każdym czasie).  

Dane osobowe przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) będą przetwarzane do czasu złożenia sprzeciwu.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownik ma prawo:

 • do wycofania zgodyna przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, w zakresie określonym w art. 15 RODO,
 • żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO),
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
 • żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),w zakresie określonym w art. 17 RODO,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,w zakresie określonym w art. 17 RODO,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie określonym w art. 21 RODO,
 • do przenoszenia danych osobowych, w zakresie określonym w art. 20 RODO,
 • do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w zakresie określonym w art. 22 RODO,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Wymóg/dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe świadczenie niektórych usług w ramach Serwisu, przyjęcie i udzielenie odpowiedzi na pytanie czy zgłoszenie lub prowadzenie innej korespondencji. W przypadku umów, podanie danych osobowych stanowi wymóg zawarcia, a także realizacji umowy.

 1. Aktualizacja Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki Prywatności. Informacja na temat daty ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności znajduje się na wstępie. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z chwilą publikacji zaktualizowanej wersji w Serwisie. W przypadku gdy Użytkownik korzysta z Serwisu po takiej aktualizacji, uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę na zaktualizowaną wersję Polityki Prywatności.

 1. Odesłania do innych stron internetowych

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy ochrony danych osobowych, udzielania informacji ani innych procedur zewnętrznych podmiotów, w tym podmiotów zewnętrznych prowadzących stronę internetową lub jej części (w tym aplikacje), do których można uzyskać dostęp z Serwisu lub do której w ramach niniejszego Serwisu znajduje się odesłanie. Administrator ani Przedstawiciel Administratora nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za podmioty zewnętrzne, ani za ich działania czy zaniechania.

 

Kontakt

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:

Fidia Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica,
3/A 35031 Abano Terme (Padova) Włochy

Informacji o LEKU udziela:

Stada Poland Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 44
02-255 Warszawa

  sekretariat.pl@stada.com
  +48 22 737 79 20